תמר מג'הול אורגני

תמר אורגני מזן מג'הול מגודל במטע מתקדם בסטנדרטים הגבוהים ביותר.

המטע מוזן רק ע"י דשנים אורגניים, אינו מרוסס בחומרי הדברה לחרקים מזיקים והעשביה מטופלת בדרכים חלופיות, כגון קיצוץ ידני או ע"י עדרי כבשים או חמורים הרועים במטע.

עלות הגידול של תמרים אורגניים גבוהה יותר מכמה סיבות:

 

1. הטיפול במזיקים מוגבל ויקר יותר מכיוון שאין אפשרות להשתמש בחומרי הדברה.

2. הטיפול בעשביה בתמרים אורגניים חייב להתבצע בדרכים אלטרנטיביות (מרעה של חיות או קיצוץ עשבים ידני), אין שימוש בחומרים קוטלי עשבים.

3. הדישון בתמרים אורגניים הינו מחומרים מאושרים לאורגני בלבד, חומרים אלו יקרים יותר מדשנים כימיים סטנדרטיים.

4. עלויות פיקוח והתעדה לסחורה אורגנית.

5. תמר אורגני אינו מקבל חומרים מווסתי צמיחה (הורמונים) ולכן עלות הגידול שלו גבוהה יותר.

 

ריסוק גזם במטע האורגני