דילול ראשוני של תמר מג'הול

לאחר ביצוע האיבוק, מתבצע דילול גס של ידות התמר. גם פה ישנן הרבה שיטות ואופנים  התלויים בזן התמר וגם בנסיון ושיקולי המגדל. דילול תמר מג'הול מתבצע על מנת להעלות את איכות התמרים, על חשבון הכמות שלהם. בשלב מאוחר יותר, מתבצע דילול נוסף, מדוייק ביותר, הכולל ספירה של מספר הפירות על כל סנסן תמרים.

 

 

דילול ראשוני תמרים

דילול ראשוני תמרים

 

סנסנים תמר מג'הול - דילול

סנסנים תמר מג'הול – דילול