הפרי גדל לקראת הגדיד

בשלבים שלקראת הגדיד, התמר גדל ואוגר מים וסוכר. בתקופה זו, העץ צורך את מלוא המכסה של המים, וזאת על מנת שיוכל להזין את כל הפירות בהם הוא עמוס.

התמרים האורגניים מקבלים הזנה דרך קומפוסט אורגני וכן דרך ההשקיה במים המושבים, העשירים בחומרי הזנה לעץ.

לקראת אמצע אוגוסט, יעברו התמרים מצב ירוק לצבע צהוב-כתום, ואז יתחילו את תהליך ההבחלה.