קורס עתידים לחקלאות – מחזור ב'

בחודשים האחרונים השכלנו בקורס אותו גיבשו שה"מ במשרד החקלאות.

הקורס מיועד לבעלי רקע חקלאי, בני מושבים ומשקים אשר מעוניינים לקבל עוד ידע יסודי בניהול משק חקלאי מתקדם.

הקורס בהיקף של 312 שעות על פני כ-10 חודשים וכלל נושאים מגוונים, המחולקים ל-3 תחומים לימוד מרכזיים:

מבואות – ביולוגיה של התא, מדעי הצמח, מבנה הקרקע, פיזיולוגיה של הצמח, דישון וזיבול, מבוא למיקרוביולוגיה כללית, עקרונות ההשקיה, הדברה ומבוא לחקלאות אורגנית.

גידולים חקלאיים ושיטות גידול – בתחום לימוד זה טעמנו מעשרות תחומי גידול במשק הצומח והחי, שיטות השקיה, דישון ובתי צמיחה שונים. התבוננות על אזורי גידול שונים בעולם, הדברה משולבת ועוד נושאים רבים ומגוונים.

כלכלה וניהול יזמות – זהו לעניות דעתי הנושא החשוב ביותר בגישה לניהול משק חקלאי מתקדם. לימוד תחשיב ותמחיר, בטיחות וגיהות במשק, עקרונות שיווק במשק, מגמות בארץ ובעולם, עבודה מול מנהלת ההשקעות, קריאת דוחות כספיים, העסקת עובדים זרים, ביטוח המשק, קבלת החלטות, ניהול משא ומתן ועוד.

מומלץ לכל בן משק אשר מעוניין להרחיב אופקים ולקבל מושג ראשוני על מורכבות הניהול של משק חקלאי בימים אלו.

קורס עתידים לחקלאות

קורס עתידים לחקלאות