תמר אורגני בתהליך גדילה

בשבוע זה של העונה, הפרי כבר מתחיל לקבל נפח יפה. משקל יחידה נע כרגע על כ-20 גרם ויותר. התמר מתחיל לקבל את הצורה האובאלית והידות (אשכולות התמר) נקשרות לענפים על מנת למנוע פגיעה עקב רוחות, וכן לטובת תמיכה בידה, שמשקלה עומד לעלות עד שלב ההבחלה של הפרי. תמר אורגני גדל בצורה פחות אגרסיבית מתמר אשר מקבל דשנים, אולם בעזרת הידע והמקצועיות של המגדל ניתן להגיע לגודל ואיכות תמר אורגני השווה לאיכותו וגודלו של המג'הול הרגיל.

 

המייסד שמעון כהן, ספטמבר 2009

המייסד שמעון כהן, ספטמבר 2009

אשכול תמר מג'הול אורגני בשלבי גדילה

אשכול תמר מג'הול אורגני בשלבי גדילה

עץ תמר אורגני בן 5 שנים מזן מג'הול

עץ תמר אורגני בן 5 שנים מזן מג'הול

ידות מג'הול אורגני לאחר קשירה

ידות מג'הול אורגני לאחר קשירה