תמר מג'הול אורגני – ניתוק חוטרים

על מנת לשמר את איכות הזן – תמר מג'הול, יש לבצע אירגוז חוטרים על עץ האם, ובשלב הנכון לנתקם ממנו לטובת נטיעה.
ניתוק חוטרים של תמר מג'הול (לאחר שבוצע אירגוז) נעשית במספר שיטות. אנחנו משתמשים באיזמל לחיתוך נקי של חיבור החוטר לעץ האם. לאחר הניתוק מסירים את הכיסוי ונוטעים את החוטר.

חוטרי תמר מג'הול אורגני

חוטרי תמר מג'הול אורגני

 

חוטר תמר מג'הול אורגני לאחר ניתוק

חוטר תמר מג'הול אורגני לאחר ניתוק