יציאת מתחלים וביצוע האבקה בפרחי תמרים אורגניים

במהלך חודש פברואר יוצאים המתחלים. המתחל הוא ה"קפסולה" המכילה את התיפרחת של התמר. השנה היתה יציאה מוקדמת של מתחלים במטעים רבים, בעיקר בצפון ובעיקר במטעים צעירים.

פרחי מג'הול יוצאים מתוך המתחלים

פרחי מג'הול יוצאים מתוך המתחלים

ההאבקה היא פעולת ההפריה של פרחי התמר הנקביים. היא נעשית באמצעות אבקני תמר זכריים, המעורבבים בריכוז מסויים עם טאלק, אשר משפר את יכולות הרחף שלהם, וגם מדלל את ריכוזם.

פרחי המג'הול נחשבים נוחים יחסית להאבקה, וישנן מספר שיטות האבקה. יש המאביקים באמצעים מכאניים, כמו מפוח – תותח היורה את האבקה על העץ. יש גם אפשרות ידנית להשתמש בכלים המפזרים סביב התפרחות את האבקה באופן אחיד.

פריחת תמר מג'הול

פריחת תמר מג'הול

 

יש לבצע את ההאבקה כאשר הטמפרטורה סביב התיפרחת היא לפחות 17 מעלות, אחרת הסיכוי להפריה יהיה נמוך.

פתיחת המתחלים ויציאת התפרחות של התמר מתקיימות באופן מדורג, ולכן ישנם מספר סבבים של האבקה.